LIÊN HỆ VỚI NHÀ THUỐC

  •  Địa chỉ : Phòng khám An lạc – An Vinh – Quỳnh Phụ – Thái Bình
    Dược Sỹ tư vấn : 0971 706 262- 0987358800
  • Bạn cần tư vấn vui lòng để lại BỆNH MẮC PHẢI và SỐ ĐIỆN THOẠI. Nhà thuốc sẽ gọi điện và tư vấn trực tiếp.
    Nhà thuốc đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt và có hàng nghìn người đã phục hồi thận thành công trên khắp cả nước.